RPO - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


RPO WM

Kontynuacja realizacji projektu RPO WM (2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe realizuje projekt:   ...

Procedura rekrutacji uczestników projektu RPO WM 2014-2020

Procedura rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (II)"   Rekrutacja uczestników projektu w okresie realizacji prowadzona będzie w II etapach przez pracowników w siedzibie PUP i przez Internet w okresie od stycznia 2017 do grudnia...

Warunki uczestnictwa w projekcie RPO WM 2014-2020

Warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (II)" Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w...

Rozpoczęcie realizacji projektu w ramach RPO WM 2014-2020 (2017)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje iż w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe realizuje projekt:   ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę