Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Rynek pracy

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż w związku z uzyskanymi dodatkowymi środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra od czerwca 2019 roku rozpoczynamy realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi. W ramach programu realizowane będą: - Roboty publiczne dla 30 osób, - Prace...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

"Lepsza kadra" numer projektu POKL.06.01.02-14-029/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę