Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Dane kontaktowe

Nazwa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Lokalizacja woj. mazowieckie
Adres ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha
NIP 799-13-71-496
REGON 671989126
Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek  7:30 – 15:30
Kontakt Telefon:
(48) 675 27 88,
(48) 675 36 74,
(48) 675 51 31
Fax:
(48) 675 51 99
e-mail: waps@praca.gov.pl lub pup@przysucha.praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Przysucha/skrytka
/PUP_Przysucha/SkrytkaESP
p.o. Dyrektor mgr Waldemar Kwiatkowski
e-mail: w.kwiatkowski@przysucha.praca.gov.pl
Kierownik
Centrum Aktywizacji Zawodowej
mgr Rafał Seta
e-mail: r.seta@przysucha.praca.gov.pl
Główny księgowy mgr Agnieszka Kobyłka
Telefon: (48) 675 27 88 w. 34
e-mail: ksiegowosc@przysucha.praca.gov.pl
Pracownicy Książka teleadresowa
 
Informacja dotycząca poczty elektronicznej:
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, cyt. "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść korespondencji kierowanej do PUP (treść zapytań e-mailowych) winna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu),
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

----

Składając "Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" pracodawca przedstawia dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł. (rozporządzenie ws. wysokości opłat Dz. U z 2017r. poz. 2350)
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha
82 1240 5703 1111 0000 4898 7176

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę