Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Rynek pracy

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

"Lepsza kadra" numer projektu POKL.06.01.02-14-029/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL...

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze w 2015 roku realizuje program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowany ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę