Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Lokalizacja woj. mazowieckie
Adres ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha
NIP 799-13-71-496
REGON 671989126
Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek  7:30 – 15:30
Kontakt Telefon:
(48) 675 27 88,
(48) 675 36 74,
(48) 675 51 31
Fax:
(48) 675 51 99
e-mail: waps@praca.gov.pl lub praca@pup.przysucha.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Przysucha/skrytka
/PUP_Przysucha/SkrytkaESP
Dyrektor inż. Jan Kwaśniewski
e-mail: wapskier@praca.gov.pl
Z-ca Dyrektora mgr Waldemar Kwiatkowski
e-mail: wkwiatkowski@pup.przysucha.pl
Kierownik
Centrum Aktywizacji Zawodowej
mgr Rafał Seta
e-mail: seta.r@pup.przysucha.pl
Główny księgowy mgr Agnieszka Kobyłka
Telefon: (48) 675 27 88 w. 34
e-mail: ksiegowosc@pup.przysucha.pl
Pracownicy Książka teleadresowa
 
 
Informacja dotycząca poczty elektronicznej:
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, cyt. "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść korespondencji kierowanej do PUP (treść zapytań e-mailowych) winna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu),
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę