Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Aktualności

Barometr zawodów

"Barometr zawodów" jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą zapotrzebowania na pracowników. Jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wojewódzkimi urzędami pracy. Koordynatorem badań w województwie mazowieckim był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Prognoza...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku

Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Przysusze informuje o uruchomieniu naboru wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu na rok 2019. Termin naboru wniosków: 17-25.01.2019 r. do wyczerpania środków. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2019 rok do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2019 rok do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie...

PIT-11 za 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że od dnia 18 stycznia 2019 r. osoby pobierające świadczenia dla osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. mogą zgłaszać się do tutejszego Urzędu, przy ul. Szkolna 7, pokój numer 11, po rozliczenie z dochodu PIT-11 za rok 2018. ...

Realizacja programu regionalnego MAZOWSZE 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2019 roku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2019". Założenia programu...

Informacja o rekrutacji PO WER (2019)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (III)" realizowanego w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

Ogłoszenie nt. projektu PO WER (2019)

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w latach 2018-2019 realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe , Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego...

Terminy wypłat zasiłków i stypendiów w 2019 roku.

Zasady wypłacania świadczeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż: zasiłek dla...

Sylwester. Skrócony czas pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w dniu 31.12.2018 r . (Sylwester) Urząd będzie czynny do godziny 12:00.  

Wyświetlanie 1 - 10 z 156 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę