Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze


Aktualności

Nabór wniosków na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje o uruchomieniu ponownego naboru wniosków na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu na rok 2018. Termin naboru wniosków: 30.10.2018r. do wyczerpania środków. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C+E, C1, C1+E

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2018 rok do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Prawo jazdy kat. D po C

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2018 rok do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie...

Wznowienie naboru wniosków na jednorazowe środki na otworzenie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze, informuje iż z dniem 25.09.2018 r. , wznawia nabór wniosków dotyczących ubiegania się o jednorazowe środki na otworzenie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje o uruchomieniu ponownego naboru wniosków na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu na rok 2018. Termin naboru wniosków: 25.09.2018r. - 28.09.2018r. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Prawo jazdy kat. C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2018 rok do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż w związku z uzyskanymi dodatkowymi środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra od 10.09.2018 roku rozpoczynamy realizację drugiego Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach...

Zamknięcie naboru wniosków na refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze, informuje iż z dniem 23.08.2018 r. , zamyka nabór wniosków dotyczących ubiegania się o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.  

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na otworzenie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze, informuje iż z dniem 23.08.2018 r. , zamyka nabór wniosków dotyczących ubiegania się o jednorazowe środki na otworzenie działalności gospodarczej dla kobiet do 30-go roku życia.

Wykaz porad grupowych w II półroczu 2018 r.

Wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w II półroczu 2018 roku przez doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego do pokoju nr 5.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 143 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę